O webu

Tento web vzniká pod hlavičkou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci vyhlášeného dotačního programu Metodická podpora spolupráce obcí při zřizování škol a školských zařízení v právní formě školské právnické osoby jako základní podpora pro změnu uspořádání, řízení a zřizovaní škol a školek v obcích. Jeho cílem není podporovat optimalizaci škol nebo navrhovat hromadné a plošné změny systémem padni komu padni. Cílem je představit další možnosti a varianty správy škol, které náš právní řád již od roku 2006 podporuje a které se pro některé obce mohou ukázat jako nečekaně jednoduché a účinné řešení problémů ekonomických, provozních nebo problémů se zajišťováním kvality vzdělávání, a dát konkrétní návod, jak na to.

POZOR – varování autorů: Pokud si objektivně umíte představit ideální stav a všechny možnosti „Vaší“ školky nebo školy a pokud zároveň víte, že Vaše školka a škola právě tak stoprocentně a ideálně fungují… nečtěte dál! Tohle není čtení pro Vás.

Zde popisované modely zřizování škol určitě nebudou vhodné pro všechny školy, školky a obce – stejně tak ale nemůže být sporu o tom, že současný dominantní a prakticky jednotný model zřizování, financování a provozování škol také není pro všechny obce stejně výhodný. Přesto jej absolutní většina obcí (…a některé ke své škodě) používá.
Nabízíme informace o jiných možnostech a řešeních. Nabízíme základní argumenty, fungující příklady dobré praxe, odkazy na detailní prováděcí vyhlášky a zákony, dokumenty, které třeba využijete.
Nabízíme možnost volby.

Rozhodnutí, které z možných řešení je pro danou obec optimální, samozřejmě zůstává v pravomoci zastupitelstva a vedení obce… stejně tak, jako bylo doposud. Možnosti, mezi kterými si vybíráme … jsou opět stejné, jako byly doposud. V čem je tedy změna? Jen v tom, že málo používané modely a varianty si vedle těch stávajících budeme umět lépe představit, porovnat je a vědomě a kvalifikovaně se rozhodnout.

V případě, že chcete vědět o svazkových školách více, jste zde na správném místě.
Pokud se rozhodujete, zda do toho jít, projděte si metodiky a e-learningy právě pro vás určené.
A pokud máte o zřízení svazkové školy zájem, kontaktujte nás a naši odborníci vám pomohou s realizací.

Určen je zejména starostům, zastupitelům, ředitelům škol – tedy těm, kdo budou muset případné změny iniciovat, vysvětlovat a realizovat.

Věříme ale, že informace a náměty k zamyšlení zde najdou také učitelé, rodiče žáků a široká veřejnost – tedy ti, kdo pravděpodobně nebudou muset nic iniciovat a realizovat, ale případné změny budou chtít svým hlasem ovlivňovat, protože by se jich týkaly jako klientů, zaměstnanců nebo občanů.

Autoři nechtějí přesvědčovat spokojené školy a obce ke změnám, jejichž nutnost nepociťují. Cílem tohoto textu je nabídnout způsob řešení takovým školám, které díky současnému demografickému vývoji v ČR, nebo díky specifické situaci v jejich regionu narážejí na ekonomické i personální bariéry, jejichž postupné posouvání není řešením dlouhodobě udržitelným. Je totiž zcela nepochybné, že pokud se za posledních dvacet let (1990–2010) v ČR snížil o 48% počet patnáctiletých (ze 187 600 v roce 1990 na 96 900 v roce 2010), musí na tento masivní úbytek žáků některé školy a jejich zřizovatelé reagovat, bez ohledu na to, jestli je takový scénář v souladu s jejich očekáváním a přáním, či nikoli.

Popisovaný koncept jistě není řešením pro všechny. Pro zastupitele, školy, pedagogy a rodiče ze sousedících obcí však může být řešením. Řešením, které umožní zachovat „tu naši školu“, udržet si vliv na její kvalitu, řízení, rozvoj a zároveň se přitom efektivně a spravedlivě dělit o starosti i radosti, které škola obci přináší.