Rodiče

Rodiče nemusí už své děti vozit do jiných škol a mohou si ze školy udělat svými akcemi dostupné “multikulturní centrum” i mimo vyučování. Poznávají nové učitele, které si  škola může dovolit zaplatit (např. rodilého mluvčího  pro výuku jazyků, protože ho využije ve všech částech svazkové školy.)

Obec školou žije. Děti do školy chodí, ne jezdí – rodiče se nemusí obávat o jejich bezpečnost.

Rodiče znají školu a “své” učitele. Bude-li se rozvíjet škola, bude se rozvíjet i obec a naopak.